วิธีการเลือกซื้อ ลู่วิ่งไฟฟ้า

ลู่วิ่งไฟฟ้า ซื้อยังไง ดูอะไรบ้าง คลิปนี้มีคำตอบ

รุ่น TOURING™


฿ 4,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 13,990 บาท
 • มอเตอร์ 1.5 แรงม้า
 • ที่วิ่ง 32 x 100 ซม.
 • ไม่มีปรับความชัน
 • น้ำหนักผู้เล่น 100 กก.
ลด 50%

รุ่น NOVA™


฿ 5,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 15,990 บาท
 • มอเตอร์ 1.75 แรงม้า
 • ที่วิ่ง 35 x 98 ซม.
 • ปรับชัน 3 ระดับ Manual
 • น้ำหนักผู้เล่น 100 กก.
ลด 50%

รุ่น PAD RUNNER™


฿ 5,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 17,990 บาท
 • มอเตอร์ 1.5 แรงม้า
 • ที่วิ่ง 41 x 115 ซม.
 • พับเก็บแนวตั้ง 90 ํ
 • น้ำหนักผู้เล่น 100 กก.
ลด 50%

รุ่น MARSHAL™


฿ 9,990
 • ลด 50%
 • ลดจาก 25,990 บาท
 • มอเตอร์ 3 แรงม้า
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
 • ที่วิ่ง 44.5 x 123 ซม.
 • ชันไฟฟ้า 18 ระดับ *
 • น้ำหนักผู้เล่น 110 กก.
ลด 50%

รุ่น MARTIN™


฿ 11,990
 • ลด 50%
 • ลดจาก 25,990 บาท
 • มอเตอร์ 4 แรงม้า *
 • ที่วิ่ง 47.5 x 123 ซม. *
 • น้ำหนักผู้เล่น 120 กก.
ลด 50%

รุ่น PIONEER™


฿ 12,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 25,900 บาท
 • มอเตอร์ 3 แรงม้า *
 • ที่วิ่ง 46 x 123 ซม.
 • น้ำหนักผู้เล่น 110 กก.
 • พับเก็บ 90 องศา ประหยัดที่ *
 • ลำโพง Bluetooth ไร้สาย *
ลด 50%

รุ่น PYTHON™


฿ 12,990
 • ลด 50%
 • ลดจาก 25,990 บาท
 • มอเตอร์ 3 แรงม้า *
 • ที่วิ่ง 42 x 124 ซม. *
 • ความชัน MANUAL 3 ระดับ
 • น้ำหนักผู้เล่น 110 กก.
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
ลด 50%

รุ่น COOPER™


฿ 12,990
 • ลด 50%
 • ลดจาก 27,990 บาท
 • มอเตอร์ 4 แรงม้า *
 • ที่วิ่ง 47.5 x 123 ซม. *
 • ชันไฟฟ้า 15 ระดับ Auto *
 • น้ำหนักผู้เล่น 120 กก.
ลด 50%

รุ่น PYTHON-I™


฿ 13,990
 • ลด 50%
 • ลดจาก 27,990 บาท
 • มอเตอร์ 3 แรงม้า *
 • ที่วิ่ง 42 x 124 ซม. *
 • ชันไฟฟ้า 18 ระดับ Auto
 • น้ำหนักผู้เล่น 110 กก.
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
ลด 50%

รุ่น PYTHON-X™


฿ 14,990
 • ลด 50%
 • ลดจาก 29,990 บาท
 • มอเตอร์ 3 แรงม้า *
 • ที่วิ่ง 42 x 124 ซม.
 • ชันไฟฟ้า 18 ระดับ Auto
 • น้ำหนักผู้เล่น 110 กก.
 • มีเครื่องนวดกระชับสัดส่วน *
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
ลด 50%

รุ่น HUNTER™


฿ 11,990
 • ลด 50%
 • ลดจาก 27,990 บาท
 • มอเตอร์ 3.5 แรงม้า *
 • ที่วิ่ง 43 x 123 ซม.
 • ชันไฟฟ้า 18 ระดับ Auto
 • น้ำหนักผู้เล่น 110 กก.
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
ลด 50%

รุ่น PACER™


฿ 14,990
 • ลด 50%
 • ลดจาก 29,190 บาท
 • มอเตอร์ 3.5 แรงม้า *
 • ที่วิ่ง 46 x 123 ซม.
 • ชันไฟฟ้า 18 ระดับ Auto
 • น้ำหนักผู้เล่น 110 กก.
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
ลด 50%

รุ่น HUNTER PLUS™


฿ 13,590
 • ลด 50%
 • ลดจาก 29,190 บาท
 • มอเตอร์ 3.5 แรงม้า *
 • ที่วิ่ง 46 x 123 ซม. *
 • ชันไฟฟ้า 18 ระดับ Auto
 • น้ำหนักผู้เล่น 110 กก.
 • มีเครื่องนวดกระชับสัดส่วน *
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
ลด 50%

รุ่น PROTON™


฿ 15,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 33,900 บาท
 • มอเตอร์ 3.5 แรงม้า *
 • ที่วิ่ง 45 x 120 ซม. *
 • ชันไฟฟ้า 18 ระดับ Auto
 • น้ำหนักผู้เล่น 120 กก.
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
 • ลำโพง Bluetooth ไร้สาย *
ลด 50%

รุ่น PREMIER™


฿ 19,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 39,900 บาท
 • มอเตอร์ 4.5 แรงม้า *
 • ที่วิ่ง 48 x 130 ซม. *
 • ชันไฟฟ้า 18 ระดับ Auto
 • น้ำหนักผู้เล่น 140 กก.
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
 • ลำโพง Bluetooth ไร้สาย *
ลด 50%

รุ่น PANDORA™


฿ 23,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 45,900 บาท
 • มอเตอร์ 4.8 แรงม้า *
 • ที่วิ่ง 48 x 135 ซม. *
 • ชันไฟฟ้า 20 ระดับ Auto
 • น้ำหนักผู้เล่น 140 กก.
 • มีเครื่องนวดกระชับสัดส่วน *
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
ลด 50%

รุ่น MAXIMUS™


฿ 26,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 49,900 บาท
 • มอเตอร์ 5 แรงม้า *
 • ที่วิ่ง 52 x 136 ซม. *
 • ชันไฟฟ้า 20 ระดับ Auto
 • น้ำหนักผู้เล่น 150 กก.
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
ลด 50%

รุ่น PRIMO™


฿ 26,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 53,900 บาท
 • มอเตอร์ 2.5 High Torque *
 • ที่วิ่ง 46 x 130 ซม. *
 • ชันไฟฟ้า 15 ระดับ Auto
 • น้ำหนักผู้เล่น 125 กก.
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
 • เชื่อมต่อ สายคาดอก ได้ *
ลด 50%

รุ่น MAXWELL™


฿ 25,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 53,900 บาท
 • มอเตอร์ 5 แรงม้า
 • ที่วิ่ง 52 x 135 ซม. *
 • ชันไฟฟ้า 22 ระดับ Auto
 • น้ำหนักผู้เล่น 150 กก.
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
ลด 50%

รุ่น PRESTIGE-Z™


฿ 26,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 53,900 บาท
 • มอเตอร์ 4.5 แรงม้า
 • ที่วิ่ง 48 x 125 ซม. *
 • น้ำหนักผู้เล่น 120 กก.
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
 • ลำโพง Bluetooth ไร้สาย *
ลด 50%

รุ่น PRIDE™


฿ 27,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 52,900 บาท
 • มอเตอร์ 5 แรงม้า*
 • ที่วิ่ง 58 x 145 ซม. *
 • ชันไฟฟ้า 20 ระดับ Auto
 • น้ำหนักผู้เล่น 150 กก.
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
ลด 50%

รุ่น PRESTON™


฿ 27,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 55,900 บาท
 • มอเตอร์ 5 แรงม้า *
 • ที่วิ่ง 52 x 135 ซม. *
 • ชันไฟฟ้า 22 ระดับ Auto
 • น้ำหนักผู้เล่น 150 กก.
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
ลด 50%

รุ่น PRESIDENT™


฿ 32,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 65,900 บาท
 • มอเตอร์ AC 5 แรงม้า *
 • ที่วิ่ง 58 x 145 ซม. *
 • ชันไฟฟ้า 20 ระดับ Auto
 • น้ำหนักผู้เล่น 150 กก.
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
ลด 50%

รุ่น PANZER™


฿ 36,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 73,900 บาท
 • มอเตอร์ 3 High Torque *
 • ที่วิ่ง 51 x 140 ซม. *
 • ชันไฟฟ้า 15 ระดับ Auto *
 • น้ำหนักผู้เล่น 130 กก.
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
 • เชื่อมต่อ สายคาดอก ได้ *
ลด 50%

รุ่น PEAK™


฿ 36,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 73,900 บาท
 • มอเตอร์ 2.5 High Torque *
 • ที่วิ่ง 46 x 140 ซม. *
 • ชันไฟฟ้า 40 ระดับ Auto *
 • น้ำหนักผู้เล่น 120 กก.
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
 • เชื่อมต่อ สายคาดอก ได้ *
ลด 50%

รุ่น XT-50™


฿ 42,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 85,900 บาท
 • มอเตอร์ AC 4.5 แรงม้า *
 • ที่วิ่ง 56 x 144 ซม. *
 • ชันไฟฟ้า 15 ระดับ Auto
 • น้ำหนักผู้เล่น 180 กก.
ลด 50%

รุ่น PROXIMA-Z™


฿ 47,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 95,900 บาท
 • มอเตอร์ AC 4.5 แรงม้า *
 • ที่วิ่ง 52 x 150 ซม. *
 • ชันไฟฟ้า 18 ระดับ Auto
 • น้ำหนักผู้เล่น 150 กก.
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
 • ลำโพง Bluetooth ไร้สาย *
ลด 50%

รุ่น XT-100™


฿ 54,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 109,900 บาท
 • มอเตอร์ AC 6 แรงม้า *
 • ที่วิ่ง 58 x 145 ซม. *
 • ชันไฟฟ้า 18 ระดับ Auto
 • น้ำหนักผู้เล่น 200 กก.
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
 • ลำโพง Bluetooth ไร้สาย *
ลด 50%

รุ่น ROAD RUNNER RX-100™


฿ 18,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 37,900 บาท
 • ลู่วิ่งไร้มอเตอร์
 • ที่วิ่ง 42 x 120 ซม. *
 • น้ำหนักผู้เล่น 150 กก.
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
 • เชื่อมต่อ สายคาดอก ได้
ลด 50%

รุ่น ROAD RUNNER RX-200™


฿ 35,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 71,900 บาท
 • ลู่วิ่งไร้มอเตอร์
 • ที่วิ่ง 42 x 150 ซม. *
 • น้ำหนักผู้เล่น 200 กก.
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
 • เชื่อมต่อ สายคาดอก ได้
ลด 50%

รุ่น ROAD RUNNER RX-300™


฿ 39,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 79,900 บาท
 • ลู่วิ่งไร้มอเตอร์
 • ที่วิ่ง 47 x 150 ซม. *
 • น้ำหนักผู้เล่น 200 กก.
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
 • เชื่อมต่อ สายคาดอก ได้
ลด 50%

รุ่น ROAD RUNNER RX-500™


฿ 49,900
 • ลด 50%
 • ลดจาก 99,900 บาท
 • ลู่วิ่งไร้มอเตอร์
 • ที่วิ่ง 52 x 165 ซม. *
 • น้ำหนักผู้เล่น 240 กก.
 • เชื่อมต่อ ZWIFT ได้ *
 • เชื่อมต่อ สายคาดอก ได้
ลด 50%

ลู่วิ่งไฟฟ้า จากแบรนด์ XIAOMI

รุ่น Kingsmith F1™


฿ 12,990
 • ลด 50%
 • ลดจาก 19,900 บาท
 • มอเตอร์ 1 แรงม้า High Torque
 • ที่วิ่ง 48 x 120 ซม.
 • น้ำหนักผู้เล่น 100 กก.
 • ต่อ KS Fit ได้
ลด 50%

รุ่น Kingsmith K15™


฿ 15,990
 • ลด 50%
 • ลดจาก 31,990 บาท
 • มอเตอร์ 1.25 แรงม้า High Torque
 • ที่วิ่ง 48 x 120 ซม.
 • น้ำหนักผู้เล่น 110 กก.
 • ต่อ KS Fit ได้
ลด 50%

รุ่น Kingsmith T1™


฿ 18,990
 • ลด 50%
 • ลดจาก 37,990 บาท
 • มอเตอร์ 1.25 แรงม้า High Torque
 • ที่วิ่ง 48 x 120 ซม.
 • น้ำหนักผู้เล่น 110 กก.
 • ต่อ KS Fit ได้
 • รับแรงกระแทก Flexive Pro
ลด 50%

รุ่น AMAZFIT Airrun™


฿ 17,990
 • ลด 50%
 • ลดจาก 33,900 บาท
 • มอเตอร์ 1.25 แรงม้า High Torque
 • ลำโพง JBL คุณภาพสูง
 • ที่วิ่ง 50 x 130 ซม.
 • น้ำหนักผู้เล่น 100 กก.
 • ต่อ Zepp และ ZWIFT ได้
ลด 50%

รุ่น Kingsmith R1 Pro™


฿ 13,990
 • ลด 50%
 • ลดจาก 29,990 บาท
 • มอเตอร์ 1.25 แรงม้า High Torque
 • ที่วิ่ง 44 x 120 ซม.
 • พับได้ 180 องศา
 • น้ำหนักผู้เล่น 100 กก.
 • ต่อ KS Fit ได้
ลด 50%

Accessories

MAGENE H003 สายคาดอกวัดชีพจร


฿ 599
 • ราคาพิเศษหากซื้อพร้อมลู่วิ่งไฟฟ้า เหลือ 499 บาท

สายรัดแขนวัดชีพจร Magene รุ่น HRM80


฿ 1,590
 • ราคาพิเศษหากซื้อพร้อมลู่วิ่งไฟฟ้า เหลือ 1,490 บาท

Power Reform แผ่นยาง PVC รองลู่วิ่งไฟฟ้า


฿ 1,290
 • ฿1,290.00 – ฿1,990.00
 • มี 2 ขนาด
 • ขนาด 200 x 90 ซม.
 • ขนาด 220 x 120 ซม
 • หนาพิเศษ 6 มม.

Merrira แผ่นยาง PVC รองลู่วิ่งไฟฟ้า


฿ 1,290
 • ฿1,290.00 – ฿1,990.00
 • มี 2 ขนาด
 • ขนาด 200 x 90 ซม.
 • ขนาด 220 x 120 ซม
 • หนาพิเศษ 6 มม.

ทำไมต้องซื้อกับเรา

เหตุผลที่ 1
ผลงานส่งมอบ ลู่วิ่งไฟฟ้า มากที่สุดในไทย

FORCE Fitness เรามีประสบการณ์จัดจำหน่าย เครื่องออกกำลังกาย และ ลู่วิ่งไฟฟ้า ด้วยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะกว่า 10 ปี เราจึงมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก และมีผลงานการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย และ ลู่วิ่งไฟฟ้า ทั้งในบ้าน สำนักงาน คอนโดมิเนียม ยิม ฟิตเนส บริษัท ต่างๆ มากมายกว่า 10,000 แห่ง ทั้งหมดนี้จึงเป็นการรับประกันถึงคุณภาพสินค้าและบริการจากทางร้านได้เป็นอย่างดี

เหตุผลที่ 2
ราคาถูกที่สุด เพราะส่งตรงจากโรงงาน

FORCE Fitness นำสินค้าจากโรงงานส่งให้ลูกค้าโดยตรง ไม่ผ่านคนกลาง  ไม่มีการคิดค่านายหน้า ราคาของเราจึงถูกกว่าผู้จำหน่ายอื่นๆ กว่า 50% พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและบริการที่ดีกว่า

เหตุผลที่ 3
สินค้าคุณภาพส่งออก ประกันศูนย์ไทย

FORCE Fitness เราจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพส่งออกไป USA และ กลุ่มประเทศ EU ซึ่งต้องเป็นสินค้าคุณภาพสูงเท่านั้น เราคำนึงถึงการบริการลูกค้าและสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นหลัก เราจึงกล้ารับประกันสินค้าทุกชิ้น และมีอะไหล่ให้ตลอดอายุการใช้งาน

เหตุผลที่ 4
จัดส่งและติดตั้งถึงที่ (กรุงเทพ)

FORCE Fitness คำนึงถึงความสะดวกของลูกค้าเป็นสำคัญ ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลสามารถนัดหมาย วัน-เวลา ที่สะดวกในการรับสินค้าและติดตั้งกับทางเจ้าหน้าที่เราได้ และทางเราจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปติดตั้งให้ถึงที่ สำหรับลูกค้านอกพื้นที่เราจัดส่งสินค้าให้ถึงหน้าบ้าน

เหตุผลที่ 5
บริการหลังการขาย และ การรับประกัน

FORCE Fitness มีบริการหลังการขายสำหรับลูกค้าของร้าน เรารับประกันสินค้าของเราตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ในใบรับประกัน มีอะไหล่ให้ตลอดอายุการใช้งานของสินค้า และลูกค้าที่อยู่ในเขตบริการยังสามารถเรียกใช้บริการถึงที่ได้ (ON-SITE Service) แม้หมดระยะเวลาประกันแล้ว

ในปัจจุบันทุกๆ คนทราบแล้วว่า การออกกำลังกาย มีประโยชน์มากมาย ซึ่งทำให้ผู้คนหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น คำถามที่ตามมาสำหรับหลายๆ คน คือ แล้วถ้าจะเลือกซิ้อเครื่องออกกำลังกาย เราต้องเลือกซื้ออย่างไรและดูอะไรบ้าง ทาง FORCE Fitness จึงได้สรุปมาเป็นหัวข้อเพื่อให้เข้าใจง่าย ดังนี้

 1. ต้องการออกกำลังกายเพื่ออะไร เราต้องทราบก่อนว่าจุดประสงค์ในการออกกำลังกายของเรานั้น ทำไปเพื่ออะไร โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีดังนี้
  • เพื่อลดความอ้วน ให้เน้นเครื่องออกกำลังกายประเภท คาร์ดิโอ (Cardio Machine) เป็นหลัก ได้แก่ ลู่วิ่งไฟฟ้า เครื่องเดินวงรี จักรยานฟิตเนส เพราะการออกกำลังกายประเภทนี้ ช่วยให้เผาผลาญไขมัน และ ใช้พลังงานแคลอรีในการออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก
  • เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรง ให้เน้นเครื่องออกกำลังกายประเภท Weight Training เป็นหลัก ได้แก่ ดัมเบล ยกน้ำหนัก ม้ายกน้ำหนัก Smith Machine เพราะการออกกำลังกายประเภทนี้ จะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง มีขนาดใหญ่ขึ้น
  • เพื่อสุขภาพดี ให้เน้นเครื่องออกกำลังกาย คาร์ดิโอ เช่น ลู่วิ่งไฟฟ้า เครื่องเดินวงรี (Elliptical) จักรยานออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายคาร์ดิโอ จะทำให้หัวใจแข็งแรง ค่าความดันลดลง สภาพร่างกายดีขึ้น ส่งผลให้สุขภาพดีตามมา
  • เพื่อสร้างหุ่นให้สมส่วน หรือ ฟิตและเฟิร์ม จะต้องผสมผสานทั้งการออกกำลังกายแบบ คาร์ดิโอ และ Weight Training เข้าด้วยกัน เพราะต้องทำให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นและลีนลงเป็นระยะ ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนอีกด้วย ว่าต้องการเน้นส่วนไหนเป็นพิเศษ
 2. ต้องการนำเครื่องออกกำลังกายไปใช้ที่ไหน ซึ่งตรงนี้จะขึ้นอยู่กับความแข็งแรง ทนทาน ของเครื่องออกกำลังกายเป็นหลัก
  • เพื่อใช้ในบ้าน สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของงบประมาณ และ คุณสมบัติที่ชอบได้เลย โดยส่วนใหญ่แล้ว เครื่องออกกำลังกายที่ใช้ในบ้าน (Home Used Grade) จะมีราคาไม่แพงนัก เพราะ มีผู้ใช้ไม่มากและการใช้งานไม่นาน รวมทั้งเจ้าของมักจะดูแลรักษาและถนอมเครื่องออกกำลังกายของตัวเองอยู่แล้ว
  • เพื่อใช้ในโรงยิมหรือฟิตเนส ควรเลือกเครื่องออกกำลังกายเกรดใช้ในฟิตเนสโดยเฉพาะ (Commercial Grade) เพราะมีผู้เล่นหลากหลาย ใช้งานหนัก และ ผู้เล่นไม่ได้สนใจจะดูแลรักษาเครื่องนัก เครื่องออกกำลังกายเกรด Commercial จึงมักจะมีราคาสูงกว่าเครื่องออกกำลังกายที่ใช้ในบ้าน เพราะต้องเพิ่มในเรื่อง ความแข็งแรงทนทาน และ การใช้งานที่ยาวนาน เข้าในนั่นเอง
  • เพื่อใช้ในคอนโดมิเนียม อาพาร์ทเมนต์ หรือ ฟิตเนสที่มีขนาดเล็ก แนะนำให้ใช้เครื่องออกกำลังกายเกรดที่ใช้ในฟิตเนสโดยเฉพาะ (Commercial Grade) แต่ในกรณีที่ต้องจำกัดงบประมาณ อาจจะดูเป็นเครื่องออกกำลังกายเกรดกึ่งใช้ในฟิตเนสก็ได้ (Semi-Commercial Grade) จะเป็นเครื่องออกกำลังกายที่แข็งแรงทนทานกว่าเครื่องใช้ในบ้าน แต่ไม่เท่าระดับ Commercial นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม หลักการเลือกซื้อเครื่องออกกำลังกายไม่มีอะไรตายตัว ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับงบประมาณและความเหมาะสมของสรีระผู้ใช้แต่ละคนกับเครื่องออกกำลังกายแต่ละอย่างอีกด้วย

การออกกำลังกายประเภทคาร์ดิโอ ช่วยในการลดน้ำหนัก เผาผลาญไขมัน กระตุ้นการทำงานของหัวใจ ส่งผลให้เรามีรูปร่างและหุ่นที่ดีขึ้น และมึสุขภาพดีขึ้นด้วย เครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอมีหลายประเภท โดยเรามีหลักการในการเลือกใช้ตามประเภทดังนี้

 1.  ลู่วิ่งไฟฟ้า เป็นเครื่องออกกำลังกายพื้นฐานที่หลายๆ คนนึกถึง ลู่วิ่งไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์คาร์ดิโอที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ทั้งนี้เพราะการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้า 1 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้ถึง 400-1,200 กิโลแคลอรีเลยทีเดียว จึงเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน ลดน้ำหนัก และ เสริมสร้างการทำงานของหัวใจได้เป็นอย่างดี
 2. จักรยานออกกำลังกาย เป็นอุปกรณ์คาร์ดิโอที่หลายๆ คนชื่นชอบไม่น้อยไปกว่าลู่วิ่งไฟฟ้า เหมาะสำหรับทุกกลุ่มผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ออกกำลังกายประจำ ผู้เริ่มต้น ผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน ไปจนถึงผู้สูงอายุที่ต้องการออกกำลังกาย เพราะการปั่นจักรยานจะไม่มีแรงกระแทกและใช้งานได้อย่างปลอดภัย ทั้งยังสามารถเผาผลาญฟลังงานได้ถึง 300-1,000 กิโลแคลอรีต่อชั่วโมงอีกด้วย
 3. เครื่องเดินวงรี หรือ Elliptical เป็นเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอที่ผสมผสานระหว่าง ลู่วิ่งไฟฟ้า และ จักรยานออกกำลังกาย สำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายแบบเดียวกับลู่วิ่งไฟฟ้า โดยไม่มีแรงกระแทกที่เข่าและข้อเท้าเช่นเดียวกับจักรยานออกกำลังกาย อีกทั้งยังเผาผลาญฟลังงานได้ถึง 300-1,000 กิโลแคลอรีต่อชั่วโมงอีกด้วย

นี่เป็นหลักเกณฑ์คร่าวๆ ในการเลือกใช้เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ ซึ่งแต่ละแบบก็จะถูกออกแบบเพื่อจุดประสงค์ต่างกัน สำหรับผู้ใช้ต่างกัน และได้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน การเลือกเครื่องออกกำลังกายให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกก่อนที่เราจะเริ่มต้นออกกำลังกายนั่นเอง